หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

นักศึกษาฯเข้าร่วมกิจกรรม Amazing Thailand Marathron 2022
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโ ...
2022-12-07 10:32:47
“ผู้บริหารวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการนำทัพชาว CIM ร่วมพลิกโฉมวิทยาลัย”
“ผู้บริหารวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการนำทัพชาว CIM ร่วมพลิกโฉมวิทยาลัย”www.cim.ssru.ac.t ...
2022-12-07 10:30:50
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 3/2565
วันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้ ...
2022-04-01 14:29:21
ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดพิธีลงนามความร่วมมือ.
วันพุธที่  30 มีนาคม  2565 ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย ...
2022-04-01 14:27:56
ข่าวย้อนหลัง