หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 3/2565
วันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้ ...
2022-04-01 14:29:21
ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดพิธีลงนามความร่วมมือ.
วันพุธที่  30 มีนาคม  2565 ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย ...
2022-04-01 14:27:56
ข่าวย้อนหลัง