หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > บรรยากาศการเรียนการสอน/กิจกรรมสอน เรื่อง องค์กรธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บรรยากาศการเรียนการสอน/กิจกรรมสอน เรื่อง องค์กรธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

admin qm
2020-05-21 22:05:05

บรรยากาศการเรียนการสอน/กิจกรรมสอน เรื่อง องค์กรธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม zoom cloud meeting

www.cim.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th