หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยากรบรรยาย หัวข้อ การจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การในสภาวะวิกฤษ
วิทยากรบรรยาย หัวข้อ การจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การในสภาวะวิกฤษ

admin qm
2020-02-12 20:52:11

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน กับ ดร.ธนพล ก่อฐานะ และคณาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มาเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ การจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การในสภาวะวิกฤษ ให้กับ กรมการพัฒนาชุมชน (พช) ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ พร้อมได้เข้ามอบหนังสือแก่ท่านอธิบดี และรองอธิบดี  และหลังจากอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ผู้บริหารของกรมการพัฒนาชุมชน เข้ามาหารือเพื่อต่อยอด  การอบรมให้กับ  พช. ทั้ง 76 จังหวัด ซึ่งจะมี จังหวัดละ 3 คน จะมีการอบรมในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 63 นี้